Vítáme Vás na stránkách spolku nadšenců historických vozidel a motocyklů.

Veterán club Kaznějov byl založen přáteli okolo historických vozidel dne 14.4.2008.

Důvodem založení vlastního klubu byla absence něčeho, co by majitele historických vozidel v okolí Kaznějova spojovalo ve společném snažení, kterým je záchrana a renovace historických vozidel.

Velice rychle se činnost klubu rozšířila o práci vlastní testační komise, ale i o jiné aktivity, jako jsou třeba rodinné výlety na zajímavá místa spojená s historií, nebo pořádání vyjížděk s historickými vozidly. Členové a příznivci klubu se setkávají také na akcích pořádaných podobně zaměřenými sdruženími, na některých už je tradicí, že pomáhají s jejich organizováním.

Jak se postupně činnost klubu dostávala do povědomí lidí ze širšího okolí, přibývali také okolo něj i lidé ochotní něco dělat. S tím narůstá počet společných akcí, které nakonec zaplňují, hlavně od jara do podzimu, téměř všechny víkendy v kalendáři.